Strafrecht & Medisch Tuchtrecht

In het strafrecht is de aanval soms de beste verdediging. We combineren juridische kennis en ervaring met vindingrijkheid. Dat leidt in veel zaken tot een positief resultaat: vrijspraak of een lagere straf.

 

Forum staat voor u klaar:

 • inbeslagname rijbewijs
 • snelheidsovertredingen
 • aanhouding en dagvaarding voor misdrijf
 • verhoorbijstand
 • fraude en valsheid in geschrifte
 • (medisch) tuchtrecht
 • beklagrecht
 • terbeschikkingstelling (TBS)
 • behandelplan
 • gedwongen opnames/behandelingen
 • uithuisplaatsing