Arbeidsrecht & Onderwijsrecht

Arbeidsrecht gaat over optimaal samenwerken. We helpen zowel bedrijven en organisaties als werknemers. Dat doen we deskundig en gedegen. Als het moet, bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict, schakelen we snel om tot een oplossing te komen.

 

Forum staat voor u klaar:

 • opstellen en beoordelen arbeidsovereenkomst/overeenkomst van opdracht
 • (harmoniseren van) arbeidsvoorwaarden
 • ontslagrecht
 • disfunctioneren, wangedrag, integriteitsproblemen
 • ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • re-integratie
 • concurrentie- en relatiebeding
 • reorganisaties
 • overgang van onderneming
 • medezeggenschap (in het onderwijs)
 • (statutair) bestuurders
 • cao-recht
 • flexibele schil
 • onderwijs(geschillen)
 • onderwijsrecht
 • Duits arbeidsrecht