Bestuursrecht

Binnen het bestuursrecht staan besluiten van overheidsorganen centraal. Bent u geconfronteerd met een besluit waar u het niet mee eens bent of krijgt u de gevraagde vergunning niet, neem dan snel contact met ons op. Wij kunnen u adviseren over de te
nemen stappen en wij kunnen u bijstaan in een eventuele procedure.

 

Forum staat voor u klaar:

 • bestuurlijke boete
 • last onder dwangsom
 • last onder bestuursdwang
 • invordering en terugvordering van uitkering
 • indienen van bezwaarschrift
 • indienen van beroepschrift
 • het verzoeken om een voorlopige voorziening
 • weigering VOG
 • het indienen van een Wob-verzoek
 • het indienen van een handhavingsverzoek
 • WOZ
 • schadevergoeding IMG
 • nadeelcompensatie
 • onrechtmatige overheidsdaad
 • vergunning van rechtswege
 • gemeentelijke belastingen
 • gedoogbeschikking
 • vergunning op grond van de Drank- en Horecawet
 • gedwongen sluiting
 • Wet Bibob
 • subsidie