Letselschade- & Aansprakelijkheidsrecht

Een ongeluk zit in een klein hoekje, oftewel: letsel heb je maar zo! Goede rechtsbijstand daarentegen niet. Want er komt nogal wat bij kijken en daarvoor is een specialist die zich bovendien kan verplaatsen in de getroffene, onmisbaar.

Ons kantoor is in het bezit van een keurmerk, namelijk het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL), waarmee de kwaliteit gewaarborgd is.  Het NKL maakt kwaliteit van dienstverlening herkenbaar voor benadeelden van letselschade en is hét kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners die een bijdrage leveren aan de afwikkeling van letselschades in Nederland. Het keurmerk is een belangrijk argument voor benadeelden en inkopende organisaties om gebruik te maken van de diensten van een keurmerk houdende organisatie. Door te kiezen voor een keurmerk houden de dienstverlener, zijn benadeelden verzekerd van hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening.

Goede rechtsbijstand is een must maar ook de mogelijkheid tot het voeren van een juridische procedure op kosten van de aansprakelijke partij! Komt u niet tot overeenstemming met de wederpartij, dan is het mogelijk om op kosten van de wederpartij het geschil aan de rechter voor te leggen.

In zaken waarin de aansprakelijkheid is erkend, kunt u sowieso kosteloos gebruik maken van onze diensten.

Letselschade zaken, waar denken we dan aan?

  • Verkeersongevallen;
  • Beroepsziektes;
  • Bedrijfsongevallen;
  • Medische aansprakelijkheid (medische kunstfouten);
  • Huis- tuin- en keuken ongevallen;
  • Ongevallen door onveilige opstal (huis/trap/gebouw);
  • Ongevallen of schade door roerende zaken;
  • Schadeveroorzakende incidenten door dieren;

Slachtofferrecht

Geweldsdelicten maar ook zeden- en levensdelicten zijn aan de orde van de dag. Slachtoffers kunnen in de strafzaak bijgestaan worden door een letselschadeadvocaat. Ook voor deze gedupeerden geldt dat allerlei vormen van schades aan de orde kunnen komen. Het is voor slachtoffers van groot belang dat zij in de zittingszaal met een eigen advocaat naar voren kunnen treden. Indien een bedrag door de strafrechter wordt toegewezen, dan geldt voor de zwaardere feiten de zogenaamde voorschotregeling. Deze houdt in dat de Nederlandse overheid het toegewezen bedrag betaalt (voorschiet) en dat de overheid vervolgens probeert dat uitbetaalde bedrag van de dader terug te krijgen. Slachtoffers krijgen m.a.w. de geleden schade daadwerkelijk vergoed. In geval van onvermogende daders is dit natuurlijk essentieel.

Als een strafzaak te lang op zich laat wachten, is het soms mogelijk een kort geding of een andere civielrechtelijke procedure te voeren. We zullen dit per situatie moeten beoordelen.