Anna Kwint

Deskundig. Toegankelijk. Effectief.

Specialisaties: Omgevings- & Milieurecht, Algemeen Bestuursrecht

Mijn specialisme is het bestuursrecht met focus op het omgevings- en het milieurecht. Binnen deze rechtsgebieden staan besluiten van overheidsorganen centraal. Gedacht kan worden aan bestemmingsplannen voor grootschalige windparken, aan vergunningen voor jaarlijks terugkerende evenementen, maar bijvoorbeeld ook aan de WOZ-beschikkingen en bestuurlijke
boetes.

Het bestuursrecht is veelomvattend en complex terwijl de belangen van rechtzoekenden groot kunnen zijn. Ik zie het dan ook als mijn belangrijkste taak om cliënten wegwijs te maken in de brij van alle regels en belangen zodat zij de besluitvorming van de overheden optimaal kunnen sturen. Is er geen sturing in de besluitvorming mogelijk, dan zorg ik ervoor dat cliënten in staat
worden gesteld effectief gebruik te maken van hun rechtsbescherming.

Als advocaat ben ik deskundig en ik zorg er altijd voor dat ik weet, waar ik het over heb. Ik heb ruime ervaring op het gebied van adviseren van en procederen voor particulieren, ondernemers en overheden. Ik vind het belangrijk dat ik mijn cliënten, hun belangen en hun drijfveren goed ken. Dit stelt mij in staat de rechtspositie snel te bepalen, zodat cliënten altijd de juiste
beslissing kunnen nemen. Op een toegankelijke manier zoek ik steeds naar een haalbare oplossing voor een probleem, waarbij het behoud van de (werk)relatie met de overheid niet vergeten wordt.

Anna heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd op het rechtsgebied Omgevingsrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Orde van
Advocaten minimaal twintig opleidingspunten te behalen, waarvan tenminste tien voor dit rechtsgebied.

Advocaat

Anna Kwint
050 – 305 20 79

E-mail: kwint@forumlaw.nl
LinkedIn

Advocaten

mr. Danielle Kneppel

mr. Danielle Kneppel

mr. Reinhard Arnoldus

mr. Reinhard Arnoldus

mr. Sierd Roosjen

mr. Sierd Roosjen

mr. Jan Bouwe Rijpkema

mr. Jan Bouwe Rijpkema

mr. Niek Heidanus

mr. Niek Heidanus

mr. Silvia Dijkstra

mr. Silvia Dijkstra

mr. Jos Janssen

mr. Jos Janssen

mr. Liesbeth Poortman

mr. Liesbeth Poortman

mr. Anna Kwint

mr. Anna Kwint