Bijdragen aan zakelijk succes

Als ondernemer, aandeelhouder of bestuurder opereer je vaak in complexe situaties. Met goed strategisch advies en juridische bijstand staan we je bij om de juiste keuzes te maken. Of het nu gaat om een slimme juridische structuur, het oplossen van conflicten tussen aandeelhouders, een faillissement of het opstellen van waterdichte contracten. In een langlopende vertrouwensrelatie bouwen we graag mee aan je organisatie. We helpen je om risico’s af te dekken en kansen te verzilveren.

 

Rechtsgebieden     

Handels- en ondernemingsrecht

Overeenkomst bij fusies en overnames, aandeelhoudersovereenkomsten, faillissementen, geschillen tussen aandeelhouders, advies over governance, distributie- en agentuurovereenkomsten.

 Contractenrecht

Koopcontracten, aannemingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten.

 Strafrecht

Aanhouding en dagvaarding voor fraude, valsheid in geschrifte, verhoorbijstand.

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidstelling, schadevergoeding, rechtsbijstand, conflict verzekeraar.

Huur-, bouw- en vastgoedrecht

Geschillen in huurkwesties, overeenkomsten bouwprojecten, geschillen bij koop en verkoop van bouwgrond en vastgoed, geschillen over de uitvoering van bouwprojecten.

Arbeidsrecht

Ontslag, opstellen en beoordelen arbeidsovereenkomst, arbeidsrechtelijke mogelijkheden bij fraude, wangedrag, integriteitsproblemen, disfunctioneren en ziekte, re-integratie, arbeidsvoorwaarden, concurrentie- en relatiebeding, reorganisaties, medezeggenschap, (statutair) bestuurders, WNT, cao’s, flexibele dienstverbanden, zzp-contracten, opdrachtovereenkomsten, detacheringsconstructies.